Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€295 excl. BTW

Opleiding

Executive Storytelling – Foundation Level – Inleidende theorie.

Leerdoelen

 • De componenten en samenhang van de communicatiecyclus kunnen uitleggen.
 • Communicatiedoelen duidelijk kunnen definiëren, gebruik makend van de noodzakelijke elementen.
 • Weten hoe communicatie aangepast moet worden in functie van de kenmerken van verschillende doelgroepen.
 • Weten welke elementen de impact van een boodschap beïnvloeden.
 • Verschillende communicatievormen en -kanalen kennen.
 • Weten wat de kenmerken van de goede communicator zijn.
 • Het belang van een degelijke voorbereiding kennen en begrijpen.
 • Weten op welke manieren het gebruik van je stem ingezet kan worden bij het vertellen.
 • Weten op welke manieren het gebruik van je blik en gelaatsuitdrukking ingezet kunnen worden bij het vertellen.
 • Weten hoe eigen houdingen en bewegingen kunnen bijdragen tot het vertellen van het verhaal.
 • Weten welke microfoons er bestaan en op welke manier het correct gebruik ervan kan bijdragen tot het vertellen van het verhaal.
 • De meest voorkomende fouten bij het gebruik van microfoon kunnen opsommen en kunnen uitleggen waarom dit fouten zijn en hoe ze verbeterd kunnen worden.
 • Types prompters kennen en de meest geschikte voor een gegeven situatie kunnen kiezen.
 • Een prompter sessie goed kunnen voorbereiden.
 • Weten hoe prompters correct gebruikt moeten worden.
 • Weten hoe een verhaal natuurlijk kan overkomen bij het gebruik van een prompter en hoe hierop geoefend kan worden.

Duur

2 uur, inclusief quizzen.

Werkvormen

10 online lessen, twee tussentijdse quizzen.

Evaluatie

Eindquiz bestaande uit 20 vragen die binnen de 30 minuten beantwoord moeten worden. Te behalen minimumscore: 75%.

Studiepunten

1

Taal

Nederlands

Lesgever

Marc Lambotte