Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€1295 excl. BTW

Opleiding

Executive Storytelling – Foundation Level – Verdieping theorie en praktijk.

Leerdoelen

 • De componenten en samenhang van de communicatiecyclus kunnen uitleggen.
 • Communicatiedoelen duidelijk kunnen definiëren, gebruik makend van de noodzakelijke elementen.
 • Weten hoe communicatie aangepast moet worden in functie van de kenmerken van verschillende doelgroepen en dit kunnen toepassen.
 • Weten welke elementen de impact van een boodschap beïnvloeden en boodschappen kunnen aanpassen zodat ze een optimaal effect hebben.
 • Verschillende communicatievormen en -kanalen kennen en kunnen bepalen wat de beste keuze is in functie van specifieke situaties.
 • Weten wat de kenmerken van de goede communicator zijn en deze kennis op een geïntegreerde manier kunnen gebruiken in alle situaties.
 • Het belang van een degelijke voorbereiding integreren in alle communicatie gebonden activiteiten.
 • Weten op welke manieren het gebruik van je stem ingezet kan worden bij het vertellen en deze technieken kunnen toepassen.
 • Weten op welke manieren het gebruik van je blik en gelaatsuitdrukking ingezet kunnen worden bij het vertellen en deze technieken kunnen toepassen.
 • Zich bewust zijn van eigen houdingen en bewegingen en ze bewust, gepast en geloofwaardig kunnen gebruiken in functie van specifieke situaties.
 • Weten welke microfoons er bestaan, kunnen bepalen wat de meest geschikte technologie is voor een bepaalde situatie en het gedrag integreren je behoeften kenbaar te maken aan technici.
 • Verschillende microfoons correct kunnen gebruiken.
 • Bewust kunnen beslissen in welke situaties al dan niet gebruik te maken van een slide show.
 • Weten hoe technische problemen bij het gebruik van een slide show te vermijden en het gedrag integreren daartoe de nodige actie te ondernemen.
 • Veel voorkomende fouten bij het gebruik van een slideshow kennen en ze middels geïntegreerd gedrag vermijden.
 • Types prompters kennen en de meest geschikte voor een gegeven situatie kunnen kiezen.
 • Een prompter sessie goed kunnen voorbereiden.
 • Prompters correct kunnen gebruiken.
 • Weten hoe een verhaal natuurlijk kan overkomen bij het gebruik van een prompter en hoe hierop geoefend kan worden.

Duur

2 dagen.

Werkvormen

Klassikale sessies, individuele voorbereiding, individuele oefensessies.

Evaluatie

Globale eindbeoordeling door de lesgever die bepaalt of de beoogde leerdoelen in voldoende mate behaald werden.

Aantal deelnemers

3 tot 6

Studiepunten

6

Taal

Nederlands

Toelatingsvoorwaarde

Het certificaat van de cursus “Executive Storytelling – Foundation Level – Inleidende theorie” moet behaald zijn.

Lesgever

Marc Lambotte