Nederlandstalige opleidingen

Gratuit

Het meeste uit een opleiding Executive Storytelling halen.

In vijf korte lessen krijg je een beter zicht op wat je van Executive Storytelling mag verwachten en hoe je het best te werk gaat om je doel te bereiken.

Voir le programme

€295 excl. BTW

Executive Storytelling – Foundation Level – Inleidende theorie

In 10 online lessen leggen we de theoretische basis die je gebruikt om - als je dat wenst - achteraf de praktijk tweedaagse te kunnen volgen.

Voir le programme

€1295 excl. BTW

Executive Storytelling – Foundation Level – Verdieping theorie en praktijk

Als je de inleidende theorie van de Executive Storytelling - Foundation Level gevolgd hebt, dan is dit het moment om wat je leerde gedurende twee dagen in de praktijk te brengen. Dit is een superleuke, intense doe-cursus.

Voir le programme

€1195, excl. BTW

Executive Storytelling – Advanced Level – Pro Pitching (NL)

Leer pitchen als een professional zodat je voorstel gekozen en aanvaard wordt. Overtuig je externe en interne klanten. Je wordt uitgebreid online voorbereid om klaar te zijn voor een hele dag praktijk.

Voir le programme

€895 excl. BTW

Executive Storytelling – Advanced Level – Interviews

Gedurende een dag oefen je praktisch in een kleine groep (3 tot 6 deelnemers) om goede interviews te geven aan bijvoorbeeld radio- en TV-journalisten, podcasters of vloggers.

Voir le programme

€895 excl. BTW

Executive Storytelling – Advanced level – Videoboodschappen

In een kleine groep (3 tot 6 deelnemers) leer je gedurende een dag op een heel praktische manier hoe je optimaal en op verschillende manieren videoboodschappen brengt aan gevarieerde doelgroepen.

Voir le programme

€2625 incl. BTW

Purusha basisopleiding yogadocent 200 uur

Deze opleiding is geschikt voor iedereen vanaf 18 jaar die verantwoorde yogalessen wil leren maken/geven, aangepast aan zijn/haar doelgroep. Het diploma is wereldwijd erkend door de Yoga Alliance.

Voir le programme

€3795, incl. BTW

Purusha verdiepingsopleiding yogadocent 300 uur

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die het basiscertificaat van 200 uur van de Yoga Alliance behaalde. Het diploma is wereldwijd erkend door de Yoga Alliance.

Voir le programme


English spoken courses

Gratuit

Getting the most out of your Executive Storytelling training

In five short lessons you will get a better understanding of what Executive Storytelling can do for you and how to best achieve your objectives.

Read more

€295 excl. VAT

Executive Storytelling – Foundation Level – Introductory theory

In 10 online lessons, we lay the theoretical foundation that you can use to follow the practical two-day course afterwards, if you wish.

Read more

€1295, excl. VAT

Executive Storytelling – Foundation Level – Deepening the theory and practice

When you completed the Introductory theory of the Executive Storytelling - Foundation Level course, it is now time to put what you have learned into practice. This is a super fun and intense two-day course.

Read more

€1195, excl. VAT

Executive Storytelling – Advanced Level – Pro Pitching (EN)

Learn to pitch like a professional so that your proposal is chosen and accepted. Convince your external and internal clients. You will receive extensive online preparation to be ready for a full day of practice.

Voir le programme


Formations en français

Gratuit

Bénéficier le plus de la formation Executive Storytelling

En cinq courtes leçons, vous aurez un meilleur aperçu de ce que vous pouvez attendre de la narration exécutive et de la meilleure façon de travailler pour atteindre votre objectif.

En savoir plus

€295, hors TVA

Executive Storytelling – Foundation Level – Introduction à la théorie

En 10 leçons en ligne, nous posons les bases théoriques que vous pouvez utiliser - si vous le souhaitez - pour participer au cours pratique de deux jours.

En savoir plus

€1295, hors TVA

Executive Storytelling – Foundation Level – Approfondissement de la théorie et pratique

Si vous avez suivi l'introduction à la théorie de la formation Executive Storytelling - Foundation Level, il est maintenant temps de mettre en pratique ce que vous avez appris. Il s'agit d'un cours super amusant et intense de deux jours.

En savoir plus

€1195, hors TVA

Executive Storytelling – Advanced Level – Pro Pitching (FR)

Apprenez à pitcher comme un professionnel afin que votre proposition soit choisie et acceptée. Convainquez vos clients externes et internes. Vous recevrez une préparation approfondie en ligne afin d'être prêt pour une journée complète de pratique.

En savoir plus