Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€1195, excl. BTW

Opleiding

Executive Storytelling – Advanced Level – Pro Pitching.

Algemene leerdoelen

 • Het verwerven van de basisvaardigheden die noodzakelijk zijn om kwaliteitsvolle zakelijke pitches van verschillende types te kunnen leveren.
 • De specifieke vaardigheden verwerven om een kwaliteitsvolle pitch bij de voorstelling van een oplossing of een project te kunnen leveren.

Specifieke leerdoelen

 • De student stelt zich open om nieuwe vaardigheden op een gestructureerde manier aan te leren en foutieve, reeds geïntegreerde technieken te vervangen.
 • De student kan uitleggen wat het Verlangen-Oplossing-Vertrouwen model is.
 • De student kan de definitie van “pitch” geven, verklaren en de verschillende componenten van de definitie illustreren met voorbeelden.
 • De student kan situaties waarin pitches gebruikt worden herkennen en beschrijven.
 • De student kan de pitch plaatsen binnen het algemeen communicatiemodel.
 • De student kan het algemene model van de verkoopcyclus beschrijven en begrijpt hoe hij werkt.
 • De student begrijpt waarom een potentiële klant beslist bij een bepaalde partij te kopen (gebruikt model: Verlangen – Oplossing – Vertrouwen).
 • De student kan uitleggen wat in elke van de VOV onderdelen de kans op succes verhoogt en reduceert.
 • De student kan uitleggen wat de kenmerken zijn van pitches op verschillende momenten doorheen de verkoopcyclus en wat de doelen van de pitches op die verschillende momenten zijn.
 • De student kent de hoofdkenmerken van een goede pitch(er) (duidelijk, geloofwaardig, positieve emotionele connectie).
 • De student kan de kenmerken van een duidelijk pitch opsommen en verklaren.
 • De student kan identificeren wat iemands anders zijn/haar pitch meer of minder duidelijk maakt.
 • De student kan correct inschatten en/of voorspellen hoe duidelijk zijn pitch kan zijn en is.
 • De student kan de verschillende technieken om een pitch inhoudelijk duidelijker te maken toepassen in een of meerdere case studies.
 • De student kan de verschillende technieken om een pitch duidelijk te laten zijn door het gebruiken van de gepaste presentatietechnieken met de focus op stemtechniek, schematiserende hulpmiddelen en het bepalen/overbrengen van hoofdboodschappen toepassen in een of meerderen case studies.
 • De student kan het belang van de geloofwaardigheid van een pitch kaderen in het VOV model.
 • De student kan de verschillende technieken die vertrouwen wekken, behouden en vergroten benoemen, kan hun werking verklaren en kan ze toepassen in een of meerdere case studies. Technieken: gebruik van stem, gelaatsuitdrukkingen/blik, houdingen, bewegingen, keuze van kledij, opstelling vergaderruimte.
 • De student kan het belang van het begrijpen van de verlangens van verschillende beslissingsnemers en influencers uitleggen.
 • De student kan het belang van het kennen van de persoonlijkheden van de verschillende beslissingsnemers en influencers uitleggen.
 • De student kan deze verlangens en persoonlijkheden op een gestructureerde manier in kaart brengen.
 • De student kan op basis van de verlangens en persoonlijkheden de argumenten van de pitch selecteren en vorm geven.
 • De student kan op basis van de verlangens en persoonlijkheden beslissen wat de meest aangewezen keuzes zijn qua communicatie(stijl), kledij, timing/vorm van de meeting en deelnemers.
 • De student kan deze kennis toepassen op een of meerdere case studies.
 • De student kan uitleggen wat een pre-mortem analyse is en ze uitvoeren op een of meerdere case studies.

Duur

 • Online lessen: 1,5 uur.
 • Voorbereidende taken en quizzen (online): 4,5 uur.
 • Praktijk: 1 dag.

Werkvormen

Online lessen, online voorbereidende opdrachten gebruik makend van de Purusha Pro Pitching Templates, klassikale sessies, individuele voorbereiding, individuele oefensessies.

Toelatingsvoorwaarden

Het certificaat “Executive Storytelling – Foundation Level – Verdieping theorie en praktijk” moet behaald zijn.

Evaluatie

Globale eindbeoordeling door de lesgever die bepaalt of de beoogde leerdoelen in voldoende mate behaald werden

Aantal deelnemers

3 tot 4

Studiepunten

3

Taal

Nederlands

Lesgever

Marc Lambotte