De sleutel tot het kennen en doorbreken van je grenzen.

Dit boek is een eigenzinnige combinatie van verhalen en zakelijke inzichten. De meest gemotiveerde lezers zullen het gebruiken als een stimulans om zich bewust te worden van hun persoonlijke ontwikkelingsbehoeften – om dan aan de slag te gaan.

Nederlandstalige opleidingen

Gratis

Het meeste uit een opleiding Executive Storytelling halen.

In vijf korte lessen krijg je een beter zicht op wat je van Executive Storytelling mag verwachten en hoe je het best te werk gaat om je doel te bereiken.

€295

Executive Storytelling – Kernmodule – Theorie

In 10 online lessen leggen we de theoretische basis die je gebruikt om - als je dat wenst - achteraf de praktijk tweedaagse te kunnen volgen.

€1,295

Executive Storytelling – Kernmodule – Praktijk

Als je de inleidende theorie van de Executive Storytelling - Foundation Level gevolgd hebt, dan is dit het moment om wat je leerde gedurende twee dagen in de praktijk te brengen. Dit is een superleuke, intense doe-cursus.

€1,195

Masterclass Pro Pitching (NL)

Leer pitchen als een professional zodat je voorstel gekozen en aanvaard wordt. Overtuig je externe en interne klanten. Je wordt uitgebreid online voorbereid om klaar te zijn voor een hele dag praktijk.

€995

Masterclass Interviews (NL)

Gedurende een dag oefen je praktisch in een kleine groep (3 tot 6 deelnemers) om goede interviews te geven aan bijvoorbeeld radio- en TV-journalisten, podcasters of vloggers.

€995

Masterclass Videoboodschappen

Nadat je de theorie online bestudeerde, leer je in een kleine groep (3 tot 6 deelnemers) tijdens een praktijkdag hoe je "echt" aan de slag gaat met videoboodschappen. Je zult een concrete casus uitwerken en opnemen.

€2,625

Purusha basisopleiding yogadocent 200 uur

Deze opleiding is geschikt voor iedereen vanaf 18 jaar die verantwoorde yogalessen wil leren maken/geven, aangepast aan zijn/haar doelgroep. Het diploma is wereldwijd erkend door de Yoga Alliance.

€3,795

Purusha verdiepingsopleiding yogadocent 300 uur

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die het basiscertificaat van 200 uur van de Yoga Alliance behaalde. Het diploma is wereldwijd erkend door de Yoga Alliance.

English spoken courses

Gratis

Getting the most out of your Executive Storytelling training

In five short lessons you will get a better understanding of what Executive Storytelling can do for you and how to best achieve your objectives.

€295

Executive Storytelling – Core module – Theory

In 10 online lessons, we lay the theoretical foundation that you can use to follow the practical two-day course afterwards, if you wish.

€1,295

Executive Storytelling – Core module – Practice

When you completed the Introductory theory of the Executive Storytelling - Foundation Level course, it is now time to put what you have learned into practice. This is a super fun and intense two-day course.

€1,195

Masterclass Pro Pitching (EN)

Learn to pitch like a professional so that your proposal is chosen and accepted. Convince your external and internal clients. You will receive extensive online preparation to be ready for a full day of practice.

€995

Masterclass Video Messaging

After studying the theory online, you will learn how to "really" get started with video messaging in a small group (3 to 6 participants) during a practice day. You will develop and record a case study.

Formations en français

Gratis

Bénéficier le plus de la formation Executive Storytelling

En cinq courtes leçons, vous aurez un meilleur aperçu de ce que vous pouvez attendre de la narration exécutive et de la meilleure façon de travailler pour atteindre votre objectif.

€295

Executive Storytelling – Module central – Théorie

En 10 leçons en ligne, nous posons les bases théoriques que vous pouvez utiliser - si vous le souhaitez - pour participer au cours pratique de deux jours.

€1,295

Executive Storytelling – Module central – Pratique

Si vous avez suivi l'introduction à la théorie de la formation Executive Storytelling - Foundation Level, il est maintenant temps de mettre en pratique ce que vous avez appris. Il s'agit d'un cours super amusant et intense de deux jours.

€1,195

Masterclass Pro Pitching (FR)

Apprenez à pitcher comme un professionnel afin que votre proposition soit choisie et acceptée. Convainquez vos clients externes et internes. Vous recevrez une préparation approfondie en ligne afin d'être prêt pour une journée complète de pratique.

€995

Masterclass Messages vidéo

Après avoir étudié la théorie en ligne, vous apprendrez comment démarrer "réellement" avec les messages vidéo dans un petit groupe (3 à 6 participants) au cours d'une journée pratique. Vous développerez et enregistrerez un cas d'étude réel.