De sleutel tot het kennen en doorbreken van je grenzen.

Dit boek is een eigenzinnige combinatie van verhalen en zakelijke inzichten. De meest gemotiveerde lezers zullen het gebruiken als een stimulans om zich bewust te worden van hun persoonlijke ontwikkelingsbehoeften – om dan aan de slag te gaan.

Nederlandstalige opleidingen

Gratis

Het meeste uit een opleiding Executive Storytelling halen.

In vijf korte lessen krijg je een beter zicht op wat je van Executive Storytelling mag verwachten en hoe je het best te werk gaat om je doel te bereiken.

€395 excl. BTW

Executive Storytelling – Kernmodule – Theorie

In 10 online lessen leggen we de theoretische basis die je gebruikt om - als je dat wenst - achteraf de praktijk tweedaagse te kunnen volgen.

€1395 excl. BTW

Executive Storytelling – Kernmodule – Praktijk

Als je de inleidende theorie van de Executive Storytelling - Foundation Level gevolgd hebt, dan is dit het moment om wat je leerde gedurende twee dagen in de praktijk te brengen. Dit is een superleuke, intense doe-cursus.

€1195 excl. BTW

Masterclass Pro Pitching (NL)

Leer pitchen als een professional zodat je voorstel gekozen en aanvaard wordt. Overtuig je externe en interne klanten. Je wordt uitgebreid online voorbereid om klaar te zijn voor een hele dag praktijk.

€995 excl. BTW

Masterclass Interviews (NL)

Gedurende een dag oefen je praktisch in een kleine groep (3 tot 6 deelnemers) om goede interviews te geven aan bijvoorbeeld radio- en TV-journalisten, podcasters of vloggers.

€995 excl. BTW

Masterclass Videoboodschappen

Nadat je de theorie online bestudeerde, leer je in een kleine groep (3 tot 6 deelnemers) tijdens een praktijkdag hoe je "echt" aan de slag gaat met videoboodschappen. Je zult een concrete casus uitwerken en opnemen.

€995 excl. BTW

Masterclass Improviseren

Je leert omgaan met onverwachte situaties die je bij het presenteren kunt tegenkomen. In een kleine groep (3 tot 6 deelnemers) bouw je vertrouwen op met o.a. improvisatie-oefeningen.

€995 excl. BTW

Masterclass Improviseren – Uitbreidingsmodule

Je leert omgaan met onverwachte situaties die je bij het presenteren kunt tegenkomen. In een kleine groep (3 tot 6 deelnemers) bouw je vertrouwen op met o.a. improvisatie-oefeningen.

€2625 incl. BTW

Purusha basisopleiding yogadocent 200 uur

Deze opleiding is geschikt voor iedereen vanaf 18 jaar die verantwoorde yogalessen wil leren maken/geven, aangepast aan zijn/haar doelgroep. Het diploma is wereldwijd erkend door de Yoga Alliance.

€3795 incl. BTW

Purusha verdiepingsopleiding yogadocent 300 uur

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die het basiscertificaat van 200 uur van de Yoga Alliance behaalde. Het diploma is wereldwijd erkend door de Yoga Alliance.

€325 incl.BTW

Masterclass Yoga Relaxatie

De Masterclass Yoga Relaxatie is een specialisatie van 2 dagen, ter plaatse, voor yogadocenten (200u en/of 300u opleiding), therapeuten en coaches, met online ondersteuning d.m.v. een leerplatform.

€475 incl. BTW

Masterclass Hartcoherentie D1

De Masterclass Hartcoherentie is een specialisatie van 2 dagen ter plaatse voor yogadocenten, therapeuten en coaches, met online ondersteuning d.m.v. een leerplatform.

€475 incl. BTW

Masterclass Hartcoherentie D2

De Masterclass Hartcoherentie is een specialisatie van 2 dagen ter plaatse voor yogadocenten, therapeuten en coaches, met online ondersteuning d.m.v. een leerplatform.

English spoken courses

Free

Getting the most out of your Executive Storytelling training

In five short lessons you will get a better understanding of what Executive Storytelling can do for you and how to best achieve your objectives.

€395 excl. VAT

Executive Storytelling – Core module – Theory

In 10 online lessons, we lay the theoretical foundation that you can use to follow the practical two-day course afterwards, if you wish.

€1395 excl. VAT

Executive Storytelling – Core module – Practice

When you completed the Introductory theory of the Executive Storytelling - Foundation Level course, it is now time to put what you have learned into practice. This is a super fun and intense two-day course.

€1195 excl. VAT

Masterclass Pro Pitching (EN)

Learn to pitch like a professional so that your proposal is chosen and accepted. Convince your external and internal clients. You will receive extensive online preparation to be ready for a full day of practice.

€995 excl. VAT

Masterclass Video Messaging

After studying the theory online, you will learn how to "really" get started with video messaging in a small group (3 to 6 participants) during a practice day. You will develop and record a case study.

€995 excl. VAT

Masterclass Improvising

You learn to deal with unexpected situations you may encounter when presenting. In a small group (3 to 6 participants), you build self-confidence using improvisation exercises, among other things.

€995 excl. VAT

Masterclass Improvising – Extension module

You learn to deal with unexpected situations you may encounter when presenting. In a small group (3 to 6 participants), you build self-confidence using improvisation exercises, among other things.

Formations en français

Gratuit

Bénéficier le plus de la formation Executive Storytelling

En cinq courtes leçons, vous aurez un meilleur aperçu de ce que vous pouvez attendre de la narration exécutive et de la meilleure façon de travailler pour atteindre votre objectif.

€395 hors TVA

Executive Storytelling – Module central – Théorie

En 10 leçons en ligne, nous posons les bases théoriques que vous pouvez utiliser - si vous le souhaitez - pour participer au cours pratique de deux jours.

€1395 hors TVA

Executive Storytelling – Module central – Pratique

Si vous avez suivi l'introduction à la théorie de la formation Executive Storytelling - Foundation Level, il est maintenant temps de mettre en pratique ce que vous avez appris. Il s'agit d'un cours super amusant et intense de deux jours.

€1195 hors TVA

Masterclass Pro Pitching (FR)

Apprenez à pitcher comme un professionnel afin que votre proposition soit choisie et acceptée. Convainquez vos clients externes et internes. Vous recevrez une préparation approfondie en ligne afin d'être prêt pour une journée complète de pratique.

€995 hors TVA

Masterclass Messages vidéo

Après avoir étudié la théorie en ligne, vous apprendrez comment démarrer "réellement" avec les messages vidéo dans un petit groupe (3 à 6 participants) au cours d'une journée pratique. Vous développerez et enregistrerez un cas d'étude réel.

€995 hors TVA

Masterclass Improviser

Vous apprenez à faire face aux situations inattendues que vous pouvez rencontrer lors d'une présentation. Dans un petit groupe (3 à 6 participants), vous renforcez votre confiance grâce à des exercices d'improvisation, entre autres.

€995 hors TVA

Masterclass Improviser – Module d’extension

Vous apprenez à faire face aux situations inattendues que vous pouvez rencontrer lors d'une présentation. Dans un petit groupe (3 à 6 participants), vous renforcez votre confiance grâce à des exercices d'improvisation, entre autres.